Gwydion

Dydd Sadwrn 1af

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 8fed

Mimosa

LLUNIAU LLWYFAN

Eisteddfod Genedlaethol

Maldwyn a'r Gororau 2015

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Côr yr Eisteddfod

Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

 

Unawd Bas dros 25 oed (40)

~

Unawd Mezzo Soprano dros 25 oed (36)

~

Unawd Bariton dros 25 oed (39)

~

Parti Alaw Werin hyd at 20 mewn nifer (2)

~

Côr Cymysg rhwng 20 a 45 mewn nifer (27)

Côr Eifionydd

Côr Dre

Adlais

Cordydd

Dydd Gwener ~ Friday

Parti Llefaru hyd at 16 o leisiau (135)

~

Cor Alaw Werin dros 20 mewn nifer (1)

~

Urddo Dydd Gwener

~

Cadeirio'r Bardd

~

Dawns Stepio i Grwp (91)

~

Parti Cerdd Dant hyd at 20 mewn nifer (16)

~

 

 

Rhuban Glas Offerynnol dros 19 oed (63)

~

Côr Cerdd Dant dros 20 mewn nifer (15)

~

Cystadleuaeth Tlws Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru (89)

~

Côr Llefaru dros 16 o leisiau (134)

~

Gwobrwyo