Gwydion

Dydd Sadwrn 1af

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 8fed

Mimosa

LLUNIAU LLWYFAN

Eisteddfod Genedlaethol

Maldwyn a'r Gororau 2015

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Côr yr Eisteddfod

Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

 

Llefaru Unigol dros 25 oed (138)

~

Unawd Tenor dros 25 oed (38)

~

Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Stepio (92)

~

Grwp Canu (115)

~

Llefaru Unigol dros 16 oed (116)

~

Y Fedal Ddrama

Dydd Iau ~ Thursday

Deuawd Cerdd Dant dros 21 oed (19)

~

Unawd Contralto dros 25 oed (37)

~

Unawd Soprano dros 25 oed (35)

~

Gwobr Goffa Osborne Roberts (49)

~

Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Agored (18)

 

 

Cyflwyno Enillydd Tlws Dysgwr y Flwyddyn

~
Cyflwyno y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg

~

Cor Merched dros 20 mewn nifer (30)

Côr Merched y Bala

Harmoni

Côr Merched Canna

Genod y Gan

Lleisiau Mignedd

~

Gwobrwyo

~

Noson o Gerddoriaeth Ffilm a Theledu