Gwydion

Dydd Sadwrn 1af

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 8fed

Mimosa

LLUNIAU LLWYFAN

Eisteddfod Genedlaethol

Maldwyn a'r Gororau 2015

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Côr yr Eisteddfod

Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

 

Llefaru Unigol 12-16oed (141)

~

Unawd Alaw Werin 12-16 oed (6)

~

Rhuban Glas Offerynnol dan 16 oed

~

Coroni'r Bardd

~

Urddo

Dydd Llun ~ Monday

Unawd Cerdd Dant 12-16 oed (23)

~

Unawd i Ferched 12-16 oed (57)

~

Unawd i Fechgyn 12-16 oed (58)

~

Llefaru Unigol o'r Ysgrythur dan 16 oed (144)

~

Gwobrwyo

 

 

Deialog (112)

~

Deuawd Offerynnol Agored (62)

~

Monolog i rai 12-16 oed (145)

~

Grwp offerynnol neu offerynnol a lleisiol (10)

~

Noson Lawen Maldwyn a'r Gororau