Gwydion

Dydd Sadwrn 1af

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 8fed

Mimosa

LLUNIAU LLWYFAN

Eisteddfod Genedlaethol

Maldwyn a'r Gororau 2015

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Côr yr Eisteddfod

Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

 

Unawd i Fechgyn 16-19 oed (56)

~

Unawd i Ferched 16-19 oed (55)

~

Parti Cerdd Dant dan 25 oed hyd at 20 mewn nifer (17)

Parti Dyffryn Clwyd

Brethyn Cartref

Aelwyd Penllyn

~

Cyflwyniad ar lafar, dawns a chan Amaethu (8)

Aelwyd yr Ynys

Aelwyd Chwilog

~

Seremoni Gwobrwyo Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen (160)

 

Dydd Mawrth ~ Tuesday

Parti Alaw Werin dan 25 oed hyd at 20 mewn nifer (3)

~

Seremoni Cyflwyno Medal Syr T.H Parry Williams

~

Unawd Alaw Werin 16-21 oed (5)

~

Unawd Lleider Can Gelf 19-25 oed (47)

~

Adrodd O'r Ysgrythur dros 16

~

Gwobrwyo

 

 

 

Llefaru unigol 16-19 oed (140)

~

Côr Pensiynwyr dros 60 oed a thros 20 mewn nifer (31)

Lleisiau Hafren

Côr Hen Nodiant

Cantorion Porth-yr-Aur

~

Cofio Ty Isaf

~

Unawd Cerdd Dant 16-21 oed (22)

~

Canu Emyn i rai dros 60 oed (44)

~

Unawd o oratorio neu offeren 19-25 oed (46)