Gwydion

Dydd Sadwrn 1af

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 8fed

Mimosa

LLUNIAU LLWYFAN

Eisteddfod Genedlaethol

Maldwyn a'r Gororau 2015

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Côr yr Eisteddfod

Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

 

 

Unawd gymraeg 19-25 oed (48)

~

Dawns Stepio Unigol i Ferched dros 16 oed (94)

~

Dawns Stepio Unigol i Ferched dan 16 oed (97)

~

Deuawd Credd Dant dan 21 oed (20)

~

Seremoni Priflenor Rhyddiaith

~

Cor Ieuenctid dan 25 oed a thros 20 mewn nifer (32)

Côr Hyn Dyffryn Conwy

Côr Cytgan Clwyd


~

Dydd Mercher ~ Wednesday

Rhuban Glas Offerynnol 16-19 oed (69)

~

Merched y Wawr

~

Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (175) - Ymgom 10 - 26 oed

~

Perfformiad unigol i rai dan 19 oed o gan o Sioe Gerdd (53)

~

Tlws y Cerddor (81)

~

Parti Dawnsio Gwerin dan 25 oed (90)

Bro Taf

Dawnswyr Penrhyd

Dawnswyr Talog

~

Gwobrwyo

~

 

 

 

Unawd operatig 19-25 oed (45)

~
Dawns Stepio unigol i Fechgyn dros 16 oed (93)

~

Dawns Stepio unigol i Fechgyn dan 16 oed (96)

~

Llefaru Unigol 19-25 oed (139)

~

Gwobr Richard Burton i rai rhwng 16-25 oed (113)

~

Perfformiad unigol i rai dros 19 oed o gan o Sioe Gerdd (52)

~

Ysgoloriaeth W.Towyn Roberts (34)