Gwydion

Dydd Sadwrn 1af

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 8fed

Mimosa

LLUNIAU LLWYFAN

Eisteddfod Genedlaethol

Maldwyn a'r Gororau 2015

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Côr yr Eisteddfod

Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

 

Côr Cymysg dros 45 mewn nifer (26)

Côr Penllys

Côr Crymych a'r Cylch

Côr y Gleision

Côr Godre'r Garth

Côr Bro Meirion

Côr Bro Cernyw

Côr Llanddarog a'r Cylch

 

 

Dydd Sadwrn ~ Saturday

Bandiau Pres Dosbarth 4 (14)

Bandiau Pres Dosbarth 3 (13)

Bandiau Pres Dosbarth 2 (12)

~

Croeso Corawl

 

 

 

 

Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu stryd i rai dros 12 oed (101)

Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Bar (103)