Gwydion

Dydd Sadwrn 1af

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 8fed

Mimosa

LLUNIAU LLWYFAN

Eisteddfod Genedlaethol

Maldwyn a'r Gororau 2015

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Côr yr Eisteddfod

Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

 

Grwp Offerynnol Agored (61)

Merched Minny

Gwynt o'r Heli

Tra bo Tri

~

Cystadleuaeth Tlws Coffa Lois Blake (88)

Dawnswyr Nantgarw

Dawnswyr Talog

~

Côr Meibion rhwng 20 a 45 mewn nifer (29)

Côr Meibion y Foel, Llannerch-y-medd

Bois y Castell

Côr Meibion Dwyfor

Côr Meibion Colwyn

Côr Meibion Machynlleth

Côr Bro Aled

Côr Meibion Llangwm

Côr Meibion Penybontfawr

 

 

 

Dydd Sadwrn ~ Saturday

Unawd Lieder neu Gan Gelf dros 25 oed (43)

~

Gwobr Goffa Llwyd o'r Bryn i rai dros 25 oed (137)

~

Cystadleuaeth Goffa Lady Herbert Lewis i rai dros 21 oed (4)

~

Gwobr Goffa David Ellis- Y Rhuban Glas (41)

 

Unawd Cerdd Dant dros 21 oed (21)

~

Côr Meibion dros 45 mewn nifer (28)

Côr Meibion Taf

~

Araith Llywydd yr Wyl R Alun Evans

~

Deuawd yr Hen Ganiadau dros 25 oed (42)