Gwydion

Dydd Sadwrn 1af

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 8fed

Mimosa

LLUNIAU LLWYFAN

Eisteddfod Genedlaethol

Maldwyn a'r Gororau 2015

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Côr yr Eisteddfod

Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

 

 

Bandiau Pres Pencampwriaeth Dosbarth 1 (11)

~

Côr hyd ar 35 o leisiau (25)

Côr Sbarc

Hogia Llanbobman

Côr Dyffryn Dyfi

Cymdeithas Gorawl Llanuwchllyn

Tonic

Meibion Marchan

~

Côr yr Eisteddfod

~

Gwobrwyo

 

Dydd Sul ~ Sunday

Oedfa'r Bore

~

Mudiad Meithrin

~

Dawns Greadigol cyfoes i grwp rhwng 4 a 25 mewn nifer (100)

~

Llefaru unigol dan 12 oed (142)

~

Unawd dan 12 oed (59)

 

 

 

Unawd Cerdd Dant dan 12 oed (24)

~

Unawd Alaw Werin dan 12 oed (7)

~

Dawns Greadigol Cyfoes Unigol (99)

~

Dawns Disgo, hip hop neu stryd i Grwp (104)