Gala Agoriadol

Dydd Sadwrn 2il

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 9fed

LLUNIAU LLWYFAN

Eisteddfod Genedlaethol

Sir Gâr 2014

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.
Dydd Gwener ~ Friday

43 Unawd Lieder Cân Gelf dros 25 oed

~

35 Unawd Soprano dros 25 oed

~

39 Unawd Bariton dros 25 oed

~

36 Unawd Mezzo Soprano dros 25 oed

~

16 Parti Cerdd Dant hyd at 20 mewn nifer

Parti'r Efail

Lodesi Dyfi

Criw Caerdydd

Parti'r Gromlech

~

95 Dawns Stepio i Grwp

Ysgol Gynradd Trewen

Grwp Jennifer Maloney

Dawnswyr Talog

Clocswyr Cynwyl Elfed

Bro Taf

 

 

 

 

 

 

 

 

140 Llefaru Unigol Agored

~

Urddo Dydd Gwener

~

137 Parti Llefaru hyd at 16 o leisiau

Y Wythien Las

Parti Bancyfelin ar Fro

Lleisiau Hyddgen

Lleisiau Cafflogion

~

63 Rhuban Glas Offerynnol dros 19 oed

~

Seremoni Cadeirio'r Bardd

~

136 Cor Llefaru dros 16 o leisiau

Criw Tawe

Côr y Mochyn Du

Rhiannedd y Cwm

~

27 Cor Cymysg rhwng 20 a 45 mewn nifer

Cordydd

Côr Dre

Côr Aethwy

 

 

 

 

19 Deuawd Cerdd Dant dros 21 oed

~

2 Parti Alaw Werin hyd at 20 mewn nifer

Parti'r Efail

Hogia Llanbobman

Lleisiau'r Cwm

Curiad y Cwm

Parti Llwchwr

Lleisiau Lliw

~

137 Parti Llefaru hyd at 16 o leisiau

Y Wythien Las

Parti Bancyfelin ar Fro

Lleisiau Hyddgen

Lleisiau Cafflogion

~

15 Côr Cerdd Dant dros 20 mewn nifer

Côr Aethwy

Côr Merched y Ddinas

Harmoni

Lleisiau Tywi

~

1 Cor Alaw Werin dros 20 mewn nifer

Côr Esceifiog

Côr Dre

Côr Aethwy