Gala Agoriadol

Dydd Sadwrn 2il

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 9fed

LLUNIAU LLWYFAN

Eisteddfod Genedlaethol

Sir Gâr 2014

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.
Dydd Iau ~ Thursday

5 Unawd Alaw Werin 16-21 oed

~

44 Canu Emyn i rai dros 60 oed

~

40 Unawd Bas dros 25 oed

~

37 Unawd Contralto dros 25 oed

~

Côr yr Eisteddfod - Cyngerdd Nos Iau

 

 

141 Llefaru Unigol 19-25 oed

~

96 Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Stepio

~

49 Gwobr Goffa Osborne Roberts

~

Seremoni'r Fedal Ddrama

 

Cyflwyno Enillydd Dysgwr y Flwyddyn

~

Cyflwyno y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg Er Anrhydedd

~

117 Grwp Canu

~

30 Cor Merched dros 20 mewn nifer

Côr Merched Bro Nest

Lleisiau Mignedd

Côr y Wiber