Gala Agoriadol

Dydd Sadwrn 2il

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 9fed

LLUNIAU LLWYFAN

Eisteddfod Genedlaethol

Sir Gâr 2014

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

 

 

143 Llefaru Unigol 12-16 oed

~

23 Unawd Cerdd Dant 12-16 oed

~

6 Unawd Alaw Werin 12-16 oed

~

101 Dawns Greadigol i Grwp

~

100 Dawns Unigol

~

Urddo Cymrawd

~

Seremoni Coroni'r Bardd

 

 

Dydd Llun ~ Monday

Urddo

~

9 Gwobr Goffa John Weston Thomas - Unawd telyn deires neu delyn ddi-bedal

~

62 Deuawd Offerynnol Agored

~

114 Deialog

~

3 Parti Alaw Werin dan 21 oed hyd at 20 mewn nifer

Parti Sawdde

Parti Lliedi

Parti Dyffryn Clwyd

~

Urddo Cymrawd

~

Gwobrwyo

~

Noson Lawen Sir Gâr

 

 

 

 

 

 

Seremoni Cyflwyo Medal Syr T.H. Parry Williams

~

75 Rhuban Glas Offerynnol dan 16 oed

~

57 Unawd i Ferched 12-16 oed

~

146 Llefaru Unigol o'r Ysgrythur dan 16 oed

~

58 Unawd i Fechgyn 12-16 oed

~

17 Parti Cerdd Dant dan 21 oed hyd at 20 mewn nifer

Merched Tywi

Parti Dyffryn Clwyd