Gala Agoriadol

Dydd Sadwrn 2il

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 9fed

LLUNIAU LLWYFAN

Eisteddfod Genedlaethol

Sir Gâr 2014

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

 

8 Cyflwyniad ar lafar, dawns a chân

Ysgol Berfformio Dyffryn Tywi

Theatr Ieuenctid Cwmgwendraeth

Bro Taf

Ysgol y Strade

Lleisiau'r Cwm

~

31 Côr Pensiynwyr dros 60 oed a thros 20 mewn nifer

Côr y Mochyn Du

Côr Pensiynwyr Aberteifi

Cantorion Bro Nedd

~

Noson y Ffermwyr Ifanc Dathlu

 

Dydd Mawrth ~ Tuesday

~

55 Unawd i Ferched 16-19 oed

~

56 Unawd i Fechgyn 16-19 oed

~

142 Llefaru Unigol 16-19 oed

~

Seremoni Gwobrwyo Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen

~

69 Rhuban Glas Offerynnol 16-19 oed

 

 

 

 

147 Monolog i rai 12-16 oed

~

22 Unawd Cerdd Dant 16-21 oed

~

103 Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Bar

~

102 Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd

~

104 Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Grwp