Gala Agoriadol

Dydd Sadwrn 2il

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 9fed

LLUNIAU LLWYFAN

Eisteddfod Genedlaethol

Sir Gâr 2014

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.
Dydd Mercher ~ Wednesday

10 Grwp Offerynnol neu Offerynol a Lleisiol

Tawerin

Dawnswyr Nantgarw

Parti Mad Llwchwr

Criw'r Caio

~

20 Deuawd Cerdd Dant dan 21 oed

~

98 Dawns Stepio Unigol i Ferched

~

97 Dawns Stepio Unigol i Fechgyn

~

Seremoni y Fedal Ryddiaeth

~

81 Tlws y Cerddor~

~

94 Parti Dawnsio Gwerin dan 25 oed

 

145 Llefaru Unigol o'r Ysgrythur dros 16 oed

~

48 Unawd Gymraeg 19-25 oed

~

200 Cymdeithas Eisteddfodau Cymru - Ymgom

~

45 Unawd Operatig 19-25 oed

~

138 Cyflwyniad Llafar Agored

~

52 Perfformiad unigol i rai dros 19 oed o gân o Sioe Gerdd

~

34 Ysgoloriaeth W. Towyn Roberts

~

Gwobrwyo

46 Unawd o Oratorio neu Offeren 19-25 oed

~

Merched y Wawr - Milain yw'r gwynt, mlan a'r gwaith

~

47 Unawd Lieder Can Gelf 19-25 oed

~

53 Perfformiad unigol i rai dan 19 oed o gan o Sioe Gerdd

~

115 Gwobr Richard Burton i rai rhwng 16 a 25 oed

~

32 Côr Ieuenctid dan 25 oed a thros 20 mewn nifer

Bois Ceredigion

Côr y Cwm

Ysgol y Strade

Côr Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin