Gala Agoriadol

Dydd Sadwrn 2il

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 9fed

LLUNIAU LLWYFAN

Eisteddfod Genedlaethol

Sir Gâr 2014

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

14 Bandiau Pres Dosbarth 4

Seindorf Arian yr Oakley

Band Pres Cwmbran

Band Ieunctid Abertefi

Band Ieuenctid Cwmtawe

Band Cyhoeddus Ystradgynlais

Band Bro Morgannwg

Band Arian Oakdale

 

13 Bandiau Pres Dosbarth 3

Band Arian Tref Rhydaman

Band Pres Llansawel

Band Arian Ogmore Valley

Band Awyrlu Sain Tathan

Band Pres Ebbw Valley

 

 

 

Dydd Sadwrn 2ail ~ Saturday 2nd

12 Bandiau Pres Dosbarth 2

Seindorf Crwbin

Band Arian y Drenewydd

Band Tref Blaenafon

Band Awyrlu Sain Tathan

Band Dinas Caerdydd (Melingruffydd)

Band Pres Ebbw Valley

~

100euon

 

26 Côr Cymysg dros 45 mewn nifer

Côr Bro Meirion

Lleisiau'r Strade

Côr CF1

Côr Llanddarog a'r Cylch

Côr Crymych a'r Cylch

~

Enillwyr Celfyddydau Gweledol

~

Gwobrwyo