Gala Agoriadol

Dydd Sadwrn 2il

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 9fed

LLUNIAU LLWYFAN

Eisteddfod Genedlaethol

Sir Gâr 2014

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

 

Oedfa'r Eisteddfod

~

Bandiau Pres

Band Markham a'r Cylch

Seindorf Arian Deiniolen

Band Pres Porth Tywyn

Band Llanrug

Band Dinas Caerdydd (Melingruffydd)

~

Gwobrwyo

 

 

Dydd Sul ~ Sunday

Mudiad Meithrin

~

25 Côr hyd at 35 o leisiau

Lleisiau'r Llan

Côr Eifionydd

Cywair

Côr Seingar

Genod Gwyrfai

Bechgyn Bro Taf

Côr Llunsain

Côr Tonic

~

Côr yr Eisteddfod

144 Llefaru Unigol dan 12 oed

~

59 Unawd dan 12 oed

~

24 Unawd Cerdd Dant dan 12 oed

~

7 Unawd Alaw Werin dan 12 oed