Dydd Sadwrn 30ain

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 7fed

Cyngerdd Agoriadol

Noson Big Band

Candelas ac Yr Ods

LLUNIAU LLWYFAN

Eisteddfod Genedlaethol

Sir Fynwy a'r Cyffiniau 2016

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

 

 

35 Unawd Mezzo-Soprano-Contralto-Gwrth-denor 25 oed a throsodd

2 Parti Alaw Werin hyd at 20 mewn nifer

36 Unawd Tenor 25 oed a throsodd

86 Cystadleuaeth Tlws Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru - Rhan 1

86 Cystadleuaeth TlwsCymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru - Rhan 2

Dydd Gwener ~ Friday

58 Rhuban Glas Offerynnol 19 oed a throsodd

132 Parti Llefaru hyd at 16 o leisiau

18 Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Agored

~

Urddo Dydd Gwener

~

Seremoni'r Cadeirio

 

Nos Wener

~

16 Parti Cerdd Dant hyd at 20 mewn nifer

88 Dawns Stepio i Grwp

131 Côr Llefaru dros 16 mewn nifer

1 Côr Alaw Werin dros 20 mewn nifer

26 Côr Cymysg heb fod yn llai na 20 mewn nifer

15 Côr Cerdd Dant dros 20 mewn nifer