Dydd Sadwrn 30ain

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 7fed

Cyngerdd Agoriadol

Noson Big Band

Candelas ac Yr Ods

LLUNIAU LLWYFAN

Eisteddfod Genedlaethol

Sir Fynwy a'r Cyffiniau 2016

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

 

 

134 Llefaru Unigol Agored

19 Deuawd Cerdd Dant 21 oed a throsodd

37 Unawd Bariton/Bas 25 oed a throsodd

90 Dawns Stepio Unigol i Fechgyn 16 oed a throsodd

91 Dawns Stepio Unigol i Ferched 16 oed a throsodd

 

 

Dydd Iau ~ Thursday

34 Unawd Soprano 25 oed a throsodd

113 Grŵp Canu

114 Llefaru Unigol 16 oed a throsodd

28 Côr Merched dros 20 mewn nifer

 

 

 

 

46 Gwobr Goffa Osborne Roberts

89 Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Stepio

Seremoni Y Fedal Ddrama

Gwobrwyo