Dydd Sadwrn 30ain

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 7fed

Cyngerdd Agoriadol

Noson Big Band

Candelas ac Yr Ods

LLUNIAU LLWYFAN

Eisteddfod Genedlaethol

Sir Fynwy a'r Cyffiniau 2016

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

 

(23) Unawd Cerdd Dant 12 ac o dan 16 oed

(6) Unawd Alaw Werin 12 ac o dan 16 oed

(8) Cyflwyniad ar lafar, dawns a chân

(111) Monolog 12 ac o dan 16 oed

Gwobrwyo

Dydd Llun

(138) Llefarau Unigol dan 12 oed

(54) Unawd dan 12 oed

(57) Deuawd Offerynnol Agored

(24) Unawd Cerdd Dant dan 12 oed

(7) Unawd Alaw Werin dan 12 oed

(140) Llefarau Unigol o'r Ysgrythur dan 16 oed

(52) Unawd i Ferched 12 ac o dan 16 oed

(53) Unawd i Fechgyn 12 ac o dan 16 oed

(137) Llefaru Unigol 12 ac o dan 16 oed

(72) Rhuban Glas Offerynnol dan 16 oed

 

 

 

Urddo Dydd Llun

~

Seremoni'r Coroni

~

Noson Lawen