Dydd Sadwrn 30ain

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 7fed

Cyngerdd Agoriadol

Noson Big Band

Candelas ac Yr Ods

LLUNIAU LLWYFAN

Eisteddfod Genedlaethol

Sir Fynwy a'r Cyffiniau 2016

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

 

 

(9) Grwp Offerynnol neu Offerynnol a Lleisiol

(50) Unawd i Ferched 16 ac o dan 19 oed

(51) Unawd i Fechgyn 16 ac o dan 19 oed

(109) Deialog

(5) Unawd Alaw Werin 16 ac o dan 21 oed

(45) Unawd Bariton Bas 19 ac o dan 25 oed

 

Dydd Mawrth

Seremoni Cyflwyno Medal Syr T. H. Parry Williams - er clod

(42) Unawd Soprano 19 ac o dan 25 oed

(139) Llefaru Unigol o'r Ysgrythur i rai 16 oed a throsodd

39 Canu Emyn i rai dros 60 oed

Seremoni Gwobrwyo Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen

 

 

(136) Llefaru Unigol 16 ac o dan 19 oed

(22) Unawd Cerdd Dant 16 ac o dan 21 oed

(29) Côr Pensiynwyr dros 60 oed heb fod yn llai na 20 mewn nifer