Dydd Sadwrn 30ain

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 7fed

Cyngerdd Agoriadol

Noson Big Band

Candelas ac Yr Ods

LLUNIAU LLWYFAN

Eisteddfod Genedlaethol

Sir Fynwy a'r Cyffiniau 2016

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

 

 

66 Rhuban Glas Offerynnol 16 ac o dan 19 oed

48 Perfformiad unigol i rai dan 19 oed o gan o sioe Gerdd

3 Parti Alaw Werin dan 25 oed hyd at 20 mewn nifer

43 Unawd Mezzo-Soprano Contralto 19 ac o dan 25 oed

 

 

Dydd Mercher

Merched y Wawr

92 Dawns Stepio Unigol i Fechgyn dan 16 oed

93 Dawns Stepio Unigol i Ferched dan 16 oed

200 Ensemble Lleisiol 10-26 oed-Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru

20 Deuawd Cerdd Dant dan 21 oed

30 Côr ieuenctid dan 25 oed a thros 20 mewn nifer

47 Perfformiad Unigol i rai 19 oed a throsodd o gan o Sioe Gerdd

110 Gwobr Richard Burton 16 - 25

78 Tlws y Cerddor

33 Ysgoloriaeth W Towyn Roberts a William Park Jones

87 Parti Dawnsio Gwerin dan 25

 

 

 

44 Unawd Tenor 19 ac o dan 25 oed

Gwobrwyo

Seremoni y Fedal Ryddiaith