Dydd Sadwrn 30ain

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 7fed

Cyngerdd Agoriadol

Noson Big Band

Candelas ac Yr Ods

LLUNIAU LLWYFAN

Eisteddfod Genedlaethol

Sir Fynwy a'r Cyffiniau 2016

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

 

 

(201) Cystadleuaeth Gorawl Eisteddfodau Cymru

Criw Harmo-Ni

Côr Ger-y-Lli

Côr Crymych a'r Cylch

Côr Caerdydd

Côr Bro Meirion

 

Dydd Sadwrn 30ain

(14) Bandiau Pres Dosbarth 4

(13) Bandiau Pres Dosbarth 3

(101) Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Grwp

(99) Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd dan 12 oed

(12) Bandiau Pres Dosbarth 2

 

Noson Big Band

 

 

 

 

(100) Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Bar

(97) Dawns Greadigol_Gyfoes i Grwp rhwng 4 a 25 mewn nifer

Gwobrwyo