Dydd Sadwrn 30ain

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 7fed

Cyngerdd Agoriadol

Noson Big Band

Candelas ac Yr Ods

LLUNIAU LLWYFAN

Eisteddfod Genedlaethol

Sir Fynwy a'r Cyffiniau 2016

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

 

 

 

56 Grwp Offerynnol Agored

40 Unawd Lieder-Can Gelf 19 oes a throsodd

21 Unawd Cerdd Dant i rai 21 oed a throsodd

 

Dydd Sadwrn ~ Saturday

 

41 Unawd yr Hen Ganiadau 19 oed a throsodd

27 Côr Meibion heb fod yn llai na 20 mewn nifer - Rhan 1

27 Côr Meibion heb fod yn llai na 20 mewn nifer - Rhan 2

38 Gwobr Goffa David Ellis-Y Rhuban Glas

 

 

 

 

 

4 Cystadleuaeth Goffa Lady Herbert Lewis i rai 21 oed a throsodd

133 Gwobr Goffa Llwyd o'r Bryn i rai 21 oed a throsodd

85 Cystadleuaeth Tlws Coffa Lois Blake