LLUNIAU LLWYFAN
Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint 2016
 
 

 

Dydd Gwener ~ Friday

226 Unawd Telyn Bl.10 a dan 19 oed

251 Unawd Cerdd Dant Bl.10 a dan 19 oed

189 Ensemble Lleisiol Bl.10 a dan 19 oed

329 Grwp Llefaru Bl.10 a dan 19 oed

224 Unawd Piano Bl.10 a dan 19 oed

252 Deuawd Cerdd Dant Bl.10 a dan 19 oed

227 Deuawd Offerynnol Bl.13 ac iau

176 Unawd Merched Bl.10 a dan 19 oed

395 Ymgom Bl.10 a dan 19 oed

328 Llefaru Unigol Bl.10 a dan 19 oed

220 Unawd Chwythbrennau Bl.10 a dan 19 oed

178 Deuawd Bl.10 a dan 19 oed

177 Unawd Bechgyn Bl.10 a dan 19 oed

258 Côr Cerdd dant Bl.13 ac iau

271 Dawns Werin Bl.10 a dan 19 oed

375 Defod y Coroni

221 Unawd Llinynnol Bl.10 a dan 19 oed

186 Côr Bechgyn T.B Bl.13 ac iau

253 Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Bl.10 a dan 19 oed

185 Côr Merched S.A Bl.13 ac iau

229 Ensemble Bl.10 a dan 19 oed

199 Côr Gwerin Tri Llais Bl.13 ac iau

187 Côr S.A.T.B Bl.13 ac iau

Cyflwyniad gan Ieuenctid Pen-y-Bont ar Ogwr

Gwobrwyo

231 Cerddorfa Band dan 19 oed

Ysgol Gyfun y Strade

Ysgol Uwchradd Castell Alun

Ysgol Uwchradd Castell Alun

Ysgol Uwchradd Tryfan

Ysgol Uwchradd Yr Alun

Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen

Ysgol Uwchradd Brynhyfryd

Ysgol Uwchradd Brynrefail