LLUNIAU LLWYFAN
Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint 2016
 
 

 

Dydd Iau ~ Thursday

213 Unawd Llinynnol Bl.7-9

327 Grwp Llefaru Bl.7 8 a 9

249 Unawd Cerdd Dant Bl.7-9

273 Dawns Werin Unigol i Ferched Bl.9 ac iau

337 Cyflwyniad Llefaru Bl.13 ac iau D

183 Parti Bechgyn Bl.7 8 a 9

216 Unawd Piano Bl.7-9

274 Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl.9 ac iau

219 Ensemble Bl.7 8 a 9

173 Unawd Merched Bl.7-9

225 Unawd Pres Bl.10 a dan 19 oed

325 Llefaru Unigol Bl.7-9

197 Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl.10 a dan 19 oed

Cyflwyno Gwobr Tir na n-Og Cyngor Llyfrau Cymru

352 Defod y Cadeirio

270 Dawns Werin Bl.7 8 a 9

174 Unawd Bechgyn Bl.7 8 a 9

256 Parti Cerdd Dant Bl.7 8 a 9

175 Deuawd Bl.7-9

188 Ensemble Lleisiol Bl.7-9

182 Parti Merched Bl.7 8 a 9

338 Llefaru Unigol Bl.7 8 a 9 D

184 Côr S.A Bl.7 8 a 9

397 Cân Actol Bl.7 8 a 9

394 Cyflwyniad Dramatig Bl.7 8 a 9

Seremoni Cyflwyno Medal John a Ceridwen Hughes

282 Dawns Aml-Gyfrwng Bl.7 a dan 19 oed

401 Monolog Bl.10 a dan 19 oed

404 Unawd Allan o Sioe Gerdd Bl.10 a dan 19 oed

396 Cyflwyniad Dramatig Bl.10 a dan 19 oed