LLUNIAU LLWYFAN
Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint 2016
 
 

 

Dydd Llun ~ Monday

Seremoni Agoriadol

Seremoni Celf Dylunio a Thechnoleg

160 Unawd Bl.2 ac iau

332 Llefaru Unigol Bl.2 ac iauD

242 Unawd Cerdd Dant Bl.2 ac iau

208 Ensemble Offerynnol Bl.6 ac iau

167 Parti Unsain Bl.6 ac iau YC

320 Llefaru Unigol Bl.2 ac iau

204 Unawd Piano Bl.6 ac iau

410 Ymgom Bl.6 ac iau D

266 Dawns Werin Bl.4 ac iau

333 Llefaru Unigol Bl.3 a 4 D

206 Unawd Telyn Bl.6 ac iau

411 Cân Actol Bl.6 ac iau D

172 Ensemble Lleisiol Bl.6 ac iau

243 Unawd Cedd Dant Bl.3 a 4

241 Cystadleuaeth y Fedal Gyfansoddi dan 25 oed

207 Parti Recorder Bl.6 ac iau

321 Llefaru Unigol Bl.3 a 4

279 Dawns Greadigol Bl.6 ac iau Y.C Adran

161 Unawd Bl.3 a 4

269 Dawns Stepio Grwp Bl.6 ac iau

245 Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl.6 ac iau Y.C

200 Unawd Chwythbrennau Bl.6 ac iau

169 Côr Bl.6 ac iau Y.C

Gwobrwyo

392 Can Actol Bl.6 ac iau Y

Ysgol Cynwyd Sant

Ysgol Gymraeg Caerffili

Ysgol Gymraeg Gellionnen

Ysgol Gymraeg Lon Las

Ysgol Gymraeg Pen y Garth

Ysgol Gymraeg Dewi Sant

Ysgol Gymraeg Treganna

Ysgol Gynradd Bontnewydd

Ysgol Gynradd Cilgerran

Ysgol Gynradd Dyffryn Trannon

Ysgol Gynradd Glan Morfa

Ysgol Gynradd Twm o'r Nant

Ysgol Gynradd y Garnedd

Ysgol Ifor Bach