LLUNIAU LLWYFAN
Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint 2016
 
 

 

Dydd Mawrth ~ Tuesday

209 Cerddorfa Band Bl.6 ac iau322 Llefaru Unigol Bl. 5 a 6

322 Llefaru Unigol Bl. 5 a 6

205 Unawd Pres Bl.6 ac iau

162 Unawd Bl.5 a 6

201 Unawd Llinynnol Bl.6 ac iau

210 Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl.6 ac iau

335 Grwp Llefaru Bl.6 ac iau D

163 Deuawd Bl.6 ac iau

246 Parti Cerdd Dant Unsain Bl.6 ac iau D

323 Grwp Llefaru Bl.6 ac iau

268 Dawns Werin Bl.6 ac iau Ysgolion a dros 100 o blant

168 Parti Unsain Bl.6 ac iau YC

334 Llefaru Unigol Bl.5 a 6 D

171 Parti Deulais Bl.6 ac iau YC neu Adran

244 Unawd Cerdd Dant Bl.5 a 6

390 Cyflwyniad Dramatig Bl.6 ac iau

382 Cystadleuaeth Medal y Dysgwyr Bl.10 a dan 25 oed

389 Ymgom Bl.6 ac iau

247 Côr Cerdd Dant Bl.6 ac iau Y.C neu Adran

195 Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl.6 ac iau

280 Dawns Aml-Gyfrwng Bl.6 ac iau

170 Côr Bl.6 ac iau YC

165 Parti Unsain Bl.6 ac iau D

Dathlu Penblwydd Mistar Urdd yn 40 oed

Gwobrwyo