LLUNIAU LLWYFAN
Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint 2016
 
 

 

Dydd Mercher ~ Wednesday

391 Cân Actol Bl.6 ac iau Y.C neu Adran

218 Unawd Telyn Bl.7-9

281 Dawns Greadigol o dan 19 oed

336 Llefaru Unigol Bl.7-9 D

248 Parti Cerdd Dant Bl.6 ac iau Unsain Adran

324 Grwp Llefaru Bl.6 ac iau Adran

217 Unawd Pres Bl.7-9

267 Dawns Werin Bl.6 ac iau

211 Grwp Cerddoriaeth Creadigol Ysgolion neu Unedau ac Anghenion Dysgu Ychwanegol

196 Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl.7 8 a 9

180 Parti Deusain Bl.9 ac iau Adran

412 Ymgom Bl.7 8 a 9 D

Neges Heddwch ac Ewyllys Da

409 Defod y Fedal Ddrama Bl.10 a dan 25 oed

212 Unawd Chwythbrennau Bl.7-9

164 Parti Bl.6 ac iau Adran

250 Deuawd Cerdd Dant Bl.9 ac iau

166 Côr Oedran Bl.6 ac iau Adran

326 Grwp Llefaru Bl.9 ac iau Adran

393 Ymgom Bl.7 8 a 9

257 Parti Cerdd Dant Bl.9 ac iau Adran

181 Côr Bl.9 ac iau Adran

Gwobrwyo

284 Grwp Hip Hop Stryd Disgo Bl 6 ac iau

285 Dawns Hip Hop Stryd Disgo Bl 7 8 9

287 Dawns Hip Hop/Stryd/Disgo Unigol a dan 19

286 Grwp Hip Hop Stryd Disgo Bl 7 8 9

288 Grwp Dawnsio Hip Hop Stryd Disgo Bl 10 a dan 19

283 Dawns Hip Hop Stryd Disgo Unigol Bl 6 ac iau