LLUNIAU LLWYFAN
Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint 2016
Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices
 

 

Dydd Sadwrn ~ Saturday

Pasiant Meithrin

275 Dawns Werin Unigol i Ferched Bl.10 a dan 25 oed

255 Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19-25 oed

277 Dawns Stepio i Grwp dan 25 oed

331 Grwp Llefarau dan 25 oed (Aelwyd)

198 Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed

190 Ensemble Lleisiol 14-25 oed (Aelwyd) (Digyfeiliant)

330 Llefaru Unigol 19-25 oed

276 Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl.10 a dan 25 oed

254 Unawd Cerdd Dant (19-25 oed)

228 Unawd Offerynnol 19-25 oed

272 Dawns Werin Bl.10 a dan 25 oed (Aelwydydd-Uwch Adrannau)

179 Unawd 19-25 oed

398 Detholiad o Ddrama Gerdd(Bl.7 a dan 25 oed)

402 Cyflwyniad Theatrig Unigol 19-25 oed

400 Cyflwyniad Digri 14-25 oed

405 Unawd allan o Sioe Gerdd 19-25 oed

259 Parti Cerdd Dant 14-25 oed (Aelwyd)

191 Côr Merched S.S.A 14-25 oed (Aelwyd)

192 Côr Meibion Tri LLais 14-25 oed (Aelwyd)

193 Côr S.A.T.B 14-25 oed (Aelwyd) hyd at 40

278 Dawns Stepio Bl.7 a dan 25 oed

194 Côr S.A.T.B 14-25 oed (Aelwyd) dros 40