LLUNIAU LLWYFAN
Eisteddfod yr Urdd Pen-y-Bont ar Ogwr, Taf ac Elai 2017
Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices
 

 

Dydd Gwener ~ Friday

241 Unawd Telyn Bl.10 a dan 19 oed

271 Unawd Cerdd Dant Bl.10 a dan 19 oed

210 Ensemble Lleisiol Bl.10 a dan 19 oed

346 Grwp Llefaru Bl.10 a dan 19 oed

246 Unawd Piano Bl.10 a dan 19 oed

272 Deuawd Cerdd Dant Bl.10 a dan 19 oed

248 Deuawd Offerynnol Bl.13 ac iau

197 Unawd Merched Bl.10 a dan 19 oed

410 Ymgom Bl.10 a dan 19 oed

198 Unawd Bechgyn Bl.10 a dan 19 oed

345 Llefaru Unigol Bl.10 a dan 19 oed

244 Unawd Chwythbrennau Bl.10 a dan 19 oed

199 Deuawd Bl.10 a dan 19 oed

279 Côr Cerdd Dant Bl.13 ac iau

293 Dawns Werin Bl.10 a dan 19 oed (YU)

242 Unawd Llinynnol (ac eithrio’r gitâr) Bl.10 a dan 19 oed

207 Côr Bechgyn T.B. Bl.13 ac iau

385 Defod y Coroni

273 Grwp Cerdd Dant Bl.10 a dan 19 oed

206 Côr Merched S.A. Bl.13 ac iau

249 Ensemble Offerynnol Bl.10 a dan 19 oed

220 Côr Gwerin Tri Llais Bl.13 ac iau

Croesawu Eisteddfod Urdd 2018

208 Côr S.A.T.B Bl.13 ac iau

 

252 Cerddorfa neu Fand dan 19 oed

Ysgol Gyfun Plasmawr

Ysgol Gyfun Rhydywaun

Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf

Ysgol Uwchradd Y Frenhines Elizabeth

Ysgol Gyfun Ystalyfera

Ysgol Uwchradd Brynrefail

Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth

Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen