LLUNIAU LLWYFAN
Eisteddfod yr Urdd Pen-y-Bont ar Ogwr, Taf ac Elai 2017
Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices
 

 

Dydd Iau ~Thursday

234 Unawd Llinynnol (ac eithrio'r gitar) Bl. 7, 8 a 9

295 Dawns Werin Unigol i Ferched Bl.9 ac iau

354 Cyflwyniad Llefaru Bl.13 ac iau (D)

344 Grwp Llefaru Bl.7, 8 a 9

269 Unawd Cerdd Dant Bl.7, 8 a 9

204 Parti Bechgyn Bl.7, 8 a 9

238 Unawd Piano Bl.7, 8 a 9

296 Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl.9 ac iau

240 Ensemble Offerynnol Bl.7, 8 a 9

194 Unawd Merched Bl.7, 8 a 9

245 Unawd Pres Bl.10 a dan 19 oed

342 Llefaru Unigol Bl.7, 8 a 9

218 Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl.10 a dan 19 oed

Cyflwyno Gwobrau Tir na n-Og Cyngor Llyfrau Cymru

292 Dawns Werin Bl.7, 8 a 9

195 Unawd Bechgyn Bl.7, 8 a 9

277 Parti Cerdd Dant Bl.7, 8 a 9

196 Deuawd Bl.7, 8 a 9

209 Ensemble Lleisiol Bl.7, 8 a 9

369 Defod y Cadeirio

203 Parti Merched Bl.7, 8 a 9

355 Llefaru Unigol Bl.10 a dan 19 oed (D)

205 Côr S.A. Bl.7, 8 a 9

412 Cân Actol Bl.7, 8 a 9

409 Cyflwyniad Dramatig Bl.7, 8 a 9

Seremoni cyflwyno Tlws John a Ceridwen Hughes, Uwchaled

304 Dawns Aml-gyfrwng Bl.7 a dan 19 oed

416 Monolog Bl.10 a dan 19 oed

419 Unawd allan o Sioe Gerdd Bl.10 a dan 19 oed

411 Cyflwyniad Dramatig Bl.10 a dan 19 oed