LLUNIAU LLWYFAN
Eisteddfod yr Urdd Pen-y-Bont ar Ogwr, Taf ac Elai 2017
Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices
 

 

Dydd Llun ~ Monday

183 Unawd Bl.5 a 6

349 Llefaru Unigol Bl.2 ac iau (D)

261 Unawd Cerdd Dant Bl.2 ac iau

229 Ensemble Offerynnol Bl.6 ac iau

226 Unawd Piano Bl.6 ac iau

337 Llefaru Unigol Bl.2 ac iau

188 Parti Unsain Bl.6 ac iau (YC)

425 Ymgom Bl.6 ac iau (D)

288 Dawns Werin Bl.4 ac iau

350 Llefaru Unigol Bl.3 a 4 (D)

221 Unawd Telyn Bl.6 ac iau

426 Cân Actol Bl.6 ac iau (D)

193 Ensemble Lleisiol Bl.6 ac iau (YC-Ad)

262 Unawd Cerdd Dant Bl.3 a 4

228 Parti Recorder Bl.6 ac iau

338 Llefaru Unigol Bl.3 a 4

301 Dawns Greadigol Bl.6 ac iau (YC-Ad)

291 Dawns Stepio Grŵp Bl.6 ac iau

182 Unawd Bl.3 a 4

265 Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl.6 ac iau (YC)

260 Y Fedal Gyfansoddi dan 25

224 Unawd Chwythbrennau Bl.6 ac iau

190 Côr Bl.6 ac iau (YC)

Gwobrwyo

407 Cân Actol Bl. 6 ac iau (YC)

Seremoni Agoriadol