LLUNIAU LLWYFAN
Eisteddfod yr Urdd Pen-y-Bont ar Ogwr, Taf ac Elai 2017
Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices
 

 

Dydd Mawrth/Tuesday

230 Cerddorfa neu Fand Bl.6 ac iau

Ysgol Gymraeg Aberystwyth

Ysgol y Wern

Ysgol y Graig

Ysgol y Bannau

Ysgol Gynradd Penygloddfa

Ysgol Gynradd Pentraeth

Ysgol Gynradd Parkland

Ysgol Gynradd Llanwyryfon

Ysgol Gynradd Llanddoged

Ysgol Gynradd Garth Olwg

Ysgol Gynradd Bontnewydd

Ysgol Gymraeg Castell Nedd

~

339 Llefaru Unigol Bl.5 a 6

225 Unawd Pres Bl.6 ac iau

181 Unawd Bl.2 ac iau

222 Unawd Llinynnol (ac eithrio’r gitâr) Bl.6 ac iau

231 Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl.6 ac iau

352 Grwp Llefaru Bl.6 ac iau (D)

184 Deuawd Bl.6 ac iau

266 Parti Cerdd Dant Unsain Bl.6 ac iau (D)

340 Grwp Llefaru Bl.6 ac iau

290 Dawns Werin Bl.6 ac iau (YC-Ad)

189 Parti Unsain Bl.6 ac iau (YC)

351 Llefaru Unigol Bl.5 a 6 (D)

192 Parti Deulais Bl.6 ac iau (YC-Ad)

263 Unawd Cerdd Dant Bl.5 a 6

Bardd Plant Cymru

405 Cyflwyniad Dramatig Bl.6 ac iau

404 Ymgom Bl.6 ac iau

267 Côr Cerdd Dant Bl.6 ac iau (YC-Ad)

396 Cystadleuaeth Medal y Dysgwyr Bl.10 a dan 25 oed

302 Dawns Aml-Gyfrwng Bl.6 ac iau

216 Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl.6 ac iau

186 Parti Unsain Bl.6 ac iau (D)

264 Deuawd Cerdd Dant Bl.6 ac iau

191 Côr Bl.6 ac iau (YC)