LLUNIAU LLWYFAN
Eisteddfod yr Urdd Pen-y-Bont ar Ogwr, Taf ac Elai 2017
Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices
 

 

Dydd Mercher ~ Wednesday

406 Can Actol Bl.6 ac iau (YC-Ad)

Adranau Bro Alaw, Panteg, Y Lawnt, Bro Taf, Faerdre, Penrhyd, Y Gelli ~ Adran Deudraeth, Ysgol Gynradd Llannefydd a Bro Cernyw

~

233 Unawd Telyn Bl.7, 8 a 9

303 Dawns Greadigol o dan 19 oed

353 Llefaru Unigol Bl.7, 8 a 9 (D)

268 Parti Cerdd Dant Bl.6 ac iau (Ad)

341 Grwp Llefaru Bl.6 ac iau (Ad)

237 Unawd Pres Bl.7, 8 a 9

289 Dawns Werin Bl.6 ac iau (YC)

232 Grwp Cerddoriaeth Greadigol

217 Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl.7, 8 a 9

201 Parti Deusain Bl.9 ac iau (Ad)

427 Ymgom Bl.7, 8 a 9 (D)

236 Unawd Chwythbrennau Bl.7, 8 a 9

185 Parti Bl.6 ac iau (Ad)

Neges Heddwch ac Ewyllys Da Urdd Gobaith Cymru

270 Deuawd Cerdd Dant Bl.7, 8 a 9

187 Côr Bl.6 ac iau (Ad)

343 Grwp Llefaru Bl.9 ac iau (Ad)

408 Ymgom Bl.7, 8 a 9

278 Parti Cerdd Dant Bl.9 ac iau (Ad)

424 Defod y Fedal Ddrama

202 Côr Bl.9 ac iau (Ad)

306 Grwp Hip-Hop,Stryd neu Disgo Bl.6 ac iau

305 Dawns Hip-Hop,Stryd neu Disgo Unigol Bl.6 ac iau

310 Grwp Hip-Hop, Stryd neu Disgo Bl.10 a dan 19 oed

309 Dawns Hip-Hop, Stryd neu Disgo Unigol Bl.10 a dan 19 oed

308 Grwp Hip-Hop,Stryd neu Disgo Bl. 7, 8 a 9

307 Dawns Hip-Hop, Stryd neu Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9

Gwobrwyo