LLUNIAU LLWYFAN
Eisteddfod yr Urdd Pen-y-Bont ar Ogwr, Taf ac Elai 2017
Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices
 

 

Dydd Sadwrn ~ Saturday

Pasiant Meithrin

276 Deuawd Cerdd Dant 19–25 oed

297 Dawns Werin Unigol i Ferched Bl.10 a dan 25

251 Ensemble Offerynnol 19–25 oed

299 Dawns Stepio i Grwp dan 25 oed

348 Grwp Llefaru dan 25 oed (Ae)

219 Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19–25 oed

211 Ensemble Lleisiol 14–25 oed (Ae)

275 Unawd Cerdd Dant 19–25 oed

347 Llefaru Unigol 19–25 oed

200 Unawd 19–25 oed

298 Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl.10 a dan 25 oed

250 Unawd Offerynnol 19 i 25 oed

413 Detholiad o Ddrama Gerdd Bl.7 a dan 25 oed

294 Dawns Werin Bl.10 a dan 25 oed (Ad-UAd)

417 Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 i 25 oed

415 Cyflwyniad Digri 14 i 25 oed

420 Unawd allan o Sioe Gerdd 19 i 25 oed

280 Parti Cerdd Dant 14 i 25 oed (Ae)

212 Côr Merched S.S.A 14 i 25 oed (Ae)

213 Côr Meibion Tri Llais 14 i 25 oed (Ae)

214 Côr S.A.T.B 14 i 25 oed (Ae)

300 Dawns Stepio Bl.7 a dan 25 oed

215 Côr S.A.T.B 14 i 25 oed (Ae)

Gwobrwyo