LLUNIAU LLWYFAN
Eisteddfod yr Urdd Caerffili a'r Cylch 2015
Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices
 

 

Dydd Gwener ~ Friday

226 Unawd Telyn Bl.10 a dan 19 oed

249 Unawd Cerdd Dant Bl.10 a dan 19 oed

295 Grwp Llefaru Bl.10 a dan 19 oed

224 Unawd Piano Bl.10 a dan 19 oed

250 Deuawd Cerdd Dant Bl.10 a dan 19 oed

227 Deuawd Offerynnol Bl.13 ac iau

183 Unawd Merched Bl.10 a dan 19 oed

359 Ymgom Bl.10 a dan 19 oed

268 Dawns Werin Bl.10 a dan 19 oed

294 Llefaru Unigol Bl.10 a dan 19 oed

222 Unawd Chwythbrennau Bl.10 a dan 19 oed

185 Deuawd Bl.10 a dan 19 oed

256 Côr Cerdd Dant Bl.13 ac iau

184 Unawd Bechgyn Bl.10 a dan 19 oed

341 Defod y Coroni

223 Unawd Llinynnol Bl.10 a dan 19 oed

251 Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Bl.10 a dan 19 oed

193 Côr Bechgyn T.B. Bl.13 ac iau

192 Côr Merched S.A. Bl.13 ac iau

279 Dawns Cyfansoddiad Creadigol Bl.7 a dan 19 oed

205 Côr Gwerin Tri Llais Bl.13 ac iau

Cyflwyniad gan Ieuenctid Sir y Fflint i groesawu Eisteddfod 2016

194 Côr SATB Bl.13 ac iau

230 Cerddorfa Band dan 25 oed

Gwobrwyo