LLUNIAU LLWYFAN
Eisteddfod yr Urdd Caerffili a'r Cylch 2015
Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices
 

 

Dydd Iau

217 Unawd Llinynnol Bl.7-9

293 Grwp Llefaru Bl.7, 8 a 9

247 Unawd Cerdd Dant Bl.7-9

270 Dawns Werin Unigol i Ferched Bl.9 ac iau

305 Grwp Llefaru Bl.10 a dan 19 oed (D)

271 Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl.9 ac iau

221 Ensemble Bl.7, 8 a 9

180 Unawd Merched Bl.7-9

225 Unawd Pres Bl.10 a dan 19 oed

291 Llefaru Unigol Bl.7-9

190 Parti Bechgyn Bl.7, 8 a 9

218 Unawd Piano Bl.7-9

Cyflwyno Gwobrau Tir na n-Og

318 Defod y Cadeirio

203 Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl.10 a dan 19 oed

267 Dawns Werin Bl.7, 8 a 9

181 Unawd Bechgyn Bl.7-9

254 Parti Cerdd Dant Bl.7, 8 a 9

182 Deuawd Bl.7-9

195 Ensemble Lleisiol Bl.13 ac iau

189 Parti Merched Bl.7, 8 a 9

304 Llefaru Unigol Bl.10 a dan 19 oed (D)

191 Côr S.A. Bl.7, 8 a 9

361 Can Actol Bl.7, 8 a 9

358 Cyflwyniad Dramatig Bl.7, 8 a 9

Seremoni cyflwyno medal John a Ceridwen Hughes

365 Monolog Bl.10 a dan 19 oed

368 Unawd allan o Sioe Gerdd Bl.10 a dan 19 oed

360 Cyflwyniad Dramatig Bl.10 a dan 19 oed