LLUNIAU LLWYFAN
Eisteddfod yr Urdd Caerffili a'r Cylch 2015
Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices
 

 

Dydd Llun

Seremoni Agoriadol

Seremoni Celf, Dylunio a Thechnoleg

168 Unawd Bl.2 ac iau

240 Unawd Cerdd Dant Bl.2 ac iau

298 Llefaru Unigol Bl.2 ac iau (D)

212 Ensemble Offerynnol Bl.6 ac iau

174 Parti Unsain Bl.6 ac iau (YC)

286 Llefaru Unigol Bl.2 ac iau

208 Unawd Piano Bl.6 ac iau

374 Ymgom Bl.6 ac iau (D)

263 Dawns Werin Bl.4 ac iau

299 Llefaru Unigol Bl.3 a 4 (D)

210 Unawd Telyn Bl.6 ac iau

375 Can Actol Bl.6 ac iau (Ysgolion hyd at 100 o blant)

179 Ensemble Lleisiol Bl.6 ac iau

241 Unawd Cerdd Dant Bl.3 a 4

239 Cystadleuaeth y Fedal Gyfansoddi dan 25 oed

211 Parti Recorder Bl.6 ac iau

287 Llefaru Unigol Bl.3 a 4

276 Dawns Greadigol Bl.6 ac iau (Y.C. Adran)

169 Unawd Bl.3 a 4

266 Dawns Stepio Cymysg Bl.6 ac iau

243 Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl.6 ac iau (Y.C.)

206 Unawd Chwythbrennau Bl.6 ac iau

176 Côr Bl.6 ac iau (Y.C.)

356 Can Actol Bl.6 ac iau (Y.C.) (Ysgolion a dros 100 o blant)

 

Gwobrwyo