LLUNIAU LLWYFAN
Eisteddfod yr Urdd Caerffili a'r Cylch 2015
Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices
 

 

Dydd Mawrth~ Tuesday

213 Cerddorfa, Band Bl.6 ac iau

288 Llefaru Unigol Bl.5 a 6

209 Unawd Pres Bl.6 ac iau

170 Unawd Bl.5 a 6

207 Unawd Llinynnol Bl.6 ac iau

354 Cyflwyniad Dramatig Bl.6 ac iau

214 Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl.6 ac iau

301 Grwp Llefaru Bl.6 ac iau

171 Deuawd Bl.6 ac iau

244 Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl.6 ac iau (D)

289 Grwp Llefaru Bl.6 ac iau

265 Dawns Werin Bl.6 ac iau (Ysgolion a dros 100 o blant, Adrannau dros 50 o aelodau

175 Parti Unsain Bl.6 ac iau (Y.C.)

300 Llefaru Unigol Bl.5 a 6 (D)

346 Defod Medal y Dysgwyr

178 Parti Deulais Bl.6 ac iau (Y.C. Adran)

242 Unawd Cerdd Dant Bl.5 a 6

353 Ymgom Bl.6 ac iau

245 Côr Cerdd Dant Bl.6 ac iau

201 Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl.6 ac iau

Cyhoeddi Enw Bardd Plant Cymru

277 Dawns Cyfansoddiad Creadigol Bl.6 ac iau

177 Côr Bl.6 ac iau (Y.C.)

Gwobrwyo