LLUNIAU LLWYFAN
Eisteddfod yr Urdd Caerffili a'r Cylch 2015
Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices
 

 

Dydd Mercher

355 Cân Actol Bl.6 ac iau

220 Unawd Telyn Bl.7-9

278 Dawns Greadigol Bl.7, 8 a 9

302 Llefaru Unigol Bl.7-9 (D)

246 Parti Cerdd Dant Bl.6 ac iau (Unsain) (Adran)

290 Grwp Llefaru Bl.6 ac iau (Adran)

219 Unawd Pres Bl.7-9

264 Dawns Werin Bl.6 ac iau

215 Grwp Cerddoriaeth Creadigol Ysgolion Unedau ac Anghenion Dysgu Ychwanegol (Cymedrol a Dwys)

202 Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl.7, 8 a 9

187 Parti Deusain Bl.9 ac iau (Adran)

303 Grwp Llefaru Bl.7, 8 a 9

Neges Heddwch ac Ewyllus Da

373 Defod y Fedal Ddrama

216 Unawd Chwythbrennau Bl.7-9

172 Parti Bl.6 ac iau (Adran)

248 Deuawd Cerdd Dant Bl.9 ac iau

173 Côr Oedran Bl.6 ac iau (Adran)

292 Grwp Llefaru Bl.9 ac iau (Adran)

357 Ymgom Bl.7, 8 a 9

255 Parti Cerdd Dant Bl.9 ac iau (Adran)

188 Côr Bl.9 ac iau (Adran)

281 Grwp Dawnsio Hip-Hop, Stryd, Disgo Bl.6 ac iau

282 Dawns Hip-Hop, Stryd, Disgo Unigol Bl.7, 8 a 9

284 Dawns Hip-Hop, Stryd, Disgo Unigol Bl.10 a dan 19 oed

280 Dawns Hip-Hop, Stryd, Disgo Unigol Bl.6 ac iau

283 Grwp Dawnsio Hip-Hop, Stryd, Disgo Bl.7, 8 a 9

285 Grwp Dawnsio Hip-Hop, Stryd, Disgo Bl.10 a dan 19 oed

Gwobrwyo