LLUNIAU LLWYFAN
Eisteddfod yr Urdd Caerffili a'r Cylch 2015
Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices
 

 

Dydd Sadwrn ~ Saturday

Pasiant Meithrin

272 Dawns Werin Unigol i Ferched Bl.10 a dan 25 oed

253 Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19-25 oed

229 Ensemble 15-25 oed

297 Grwp Llefaru dan 25 oed

274 Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 Bl.7 a dan 25 oed

204 Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed

196 Ensemble Lleisiol 14-25 oed (Aelwyd)

273 Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl.10 a dan 25 oed

296 Llefaru Unigol 19-25 oed

252 Unawd Cerdd Dant 19-25 oed

228 Unawd Offerynnol 19-25 oed

269 Dawns Werin dan 25 oed (Aelwyd)

186 Unawd 19-25 oed

362 Detholiad o Ddrama Gerdd Bl.7 a dan 25 oed

366 Cyflwyniad Theatrig Unigol 19-25 oed

363 Chwarter Awr o Adloniant 14-25 oed

257 Parti Cerdd Dant 14-25 oed (Aelwyd)

364 Cyflwyniad Digri

369 Unawd allan o Sioe Gerdd 19-25 oed

197 Côr Merched SSA 14-25 oed (Aelwyd)

198 Côr Meibion Tri Llais 14-25 oed (Aelwyd)

199 Côr SATB 14-25 oed (Aelwyd)

275 Dawns Stepio Cymysg Bl.7 a dan 25 oed

200 Côr SATB 14-25 oed (Aelwyd)

Gwobrwyo