LLUNIAU LLWYFAN
Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed 2018
Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Gerallt Ar Grwydr

 

Gerallt Ar Grwydr

Dydd Gwener ~ Friday

61 Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed

85 Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed

30 Ensemble Lleisiol Bl 10 a dan 19 oed

38 Cyflwyno Alaw Werin Bl 10 a dan 19 oed

66 Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed

17 Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed

68 Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau

86 Deuawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed

150 Ymgom Bl 10 a dan 19 oed

18 Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed

131 Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed

64 Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed

19 Deuawd Bl 10 a dan 19 oed

93 Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau

132 Grŵp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed

65 Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed

104 Dawns Werin Bl 10 a dan 19 oed YCYU

27 Côr Bechgyn TB Bl13 ac iau

62 Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed

87 Grŵp Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed

395 Defod y Coroni

26 Côr Merched SA Bl13 ac iau

69 Ensemble Offerynnol Bl 10 a dan 19 oed

40 Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau

116 Dawns Aml Gyfrwng Bl 7 a dan 19 oed

159 Unawd allan o Sioe Gerdd Bl 10 a dan 19 oed

156 Monolog Bl 10 a dan 19 oed

151 Cyflwyniad Dramatig Bl 10 a dan 19 oed

28 Côr SATB Bl 13 ac iau

Gwobrwyo