LLUNIAU LLWYFAN
Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed 2018
Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Gerallt Ar Grwydr

 

Gerallt Ar Grwydr

Dydd Iau ~ Thursday

54 Unawd Llinynnol ac eithrio’r gitâr Bl. 7, 8 a 9

106 Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau

115 Dawns Greadigol o dan 19 oed

130 Grŵp Llefaru Bl. 7, 8 a 9

83 Unawd Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9

140 Cyflwyniad Llefaru Bl 13 ac iau D

24 Parti Bechgyn Bl. 7, 8 a 9

107 Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl. 9 ac iau

60 Ensemble Offerynnol Bl. 7, 8 a 9

14 Unawd Merched Bl. 7, 8 a 9

148 Ymgom Bl 7. 8, a 9

16 Deuawd Bl. 7, 8 a 9

128 Llefaru Unigol Bl. 7, 8 a 9

91 Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9

29 Ensemble Lleisiol Bl. 7, 8 a 9

103 Dawns Werin Bl. 7, 8 a 9

15 Unawd Bechgyn Bl. 7, 8 a 9

Cyflwyno Gwobrau Tir na n-Og Cyngor Llyfrau Cymru

152 Cân Actol Bl. 7, 8 a 9

23 Parti Merched Bl. 7, 8 a 9

141 Llefaru Unigol Bl. 10 a dan 19 oed D

379 Defod y Cadeirio

25 Côr SA Bl. 7, 8 a 9

149 Cyflwyniad Dramatig Bl. 7, 8 a 9

72 Cerddorfa Band dan 19 oed

Gwobrwyo