LLUNIAU LLWYFAN
Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed 2018
Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Gerallt Ar Grwydr

 

Gerallt Ar Grwydr

Dydd Mercher ~Wednesday

146 Cân Actol Bl 6 ac iau YC Ad

53 Unawd Telyn Bl 7 8 a 9

139 Llefaru Unigol Bl 7 8 a 9 D

82 Parti Cerdd Dant Bl 6 ac iau Unsain Ad

127 Grŵp Llefaru Bl 6 ac iau Ad

57 Unawd Pres Bl 7 8 a 9

114 Grŵp Dawns Creadigol Ysgolion Unedau

58 Unawd Piano Bl 7 8 a 9

100 Dawns Werin Bl 6 ac iau

52 Grŵp Cerddoriaeth Greadigol Ysgolion ac Unedau ag Anghenion Dysgu Ychwanegol

37 Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7 8 a 9

21 Parti Deusain Bl 9 ac iau Ad

163 Ymgom Bl 7 8 a 9 D

56 Unawd Chwythbrennau Bl 7 8 a 9

Neges Heddwch ac Ewyllys Da

5 Parti Bl 6 ac iau Ad

84 Deuawd Cerdd Dant Bl 7 8 a 9

7 Côr Bl 6 ac iau Ad

129 Grŵp Llefaru Bl 9 ac iau Ad

Offer Taro Bl 7 i 9

Unawd Gitar Bl 7 i 9

22 Côr Bl 9 ac iau Ad

92 Parti Cerdd Dant Bl 9 ac iau Ad

119 Dawns Hip Hop Stryd Disgo Unigol Bl 7 8 a 9

118 Grŵp Dawnsio Hip Hop Stryd Bl 6 ac iau

117 Dawns Hip Hop Stryd Disgo Unigol Bl 6 ac iau

120 Grŵp Dawnsio Hip Hop Stryd Disgo Bl 7 8 a 9

121 Dawns Hip Hop, Stryd a Disgo Unigol Bl 10 a dan 19 oed

122 Grŵp Dawnsio Hip Hop, Stryd a Disgo Bl 10 a dan 19 oed

Gwobrwyo

415 Defod y Fedal Ddrama