LLUNIAU LLWYFAN
Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed 2018
Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Gerallt Ar Grwydr

 

Gerallt Ar Grwydr

Dydd Sadwrn ~ Saturday

Pasiant Meithrin

90 Deuawd Cerdd Dant 19 i 25 oed

108 Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 10 a dan 25 oed

88 Grŵp Cerdd Dant 19 i 25 oed

108 Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 10 a dan 25 oed

110 Dawns Stepio i Grŵp dan 25 oed

134 Grŵp Llefaru dan 25 oed Ae

39 Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19 i 25 oed

31 Ensemble Lleisiol 14 i 25 oed Ae

89 Unawd Cerdd Dant 19 i 25 oed

133 Llefaru Unigol 19 i 25 oed

Edwyn Davies

20 Unawd 19 i 25 oed

109 Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 10 a dan 25 oed

70 Unawd Offerynnol 19 i 25 oed

153 Detholiad o Ddrama Gerdd Bl 7 a dan 25 oed

105 Dawns Werin Bl 10 a dan 25 oed AeUAd

154 Chwarter Awr o Adloniant Bl 7 a dan 25 oed

160 Unawd allan o Sioe Gerdd 19 i 25 oed

157 Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 i 25 oed

94 Parti Cerdd Dant 14 i 25 oed Ae

32 Côr Merched SSA 14–25 oed Ae

34 Côr SATB 14 i 25 oed Ae

33 Côr Meibion Tri Llais 14 i 25 oed Ae

111 Dawns Stepio Bl 7 a dan 25 oed

35 Côr SATB 14 i 25 oed Ae

Gwobrwyo