LLUNIAU LLWYFAN
Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed 2018
Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Gerallt Ar Grwydr

 

Gerallt Ar Grwydr

Dydd Llun ~ Monday

50 Cerddorfa neu Band Bl.6 ac iau

Seremoni Celf, Dylunio a Thechnoleg

2 Unawd Bl.3 a 4

135 Llefaru Unigol Bl.2 ac iau (D)

76 Unawd Cerdd Dant Bl.3 a 4

49 Ensemble Offerynnol Bl.6 ac iau

46 Unawd Piano Bl.6 ac iau

124 Llefaru Unigol Bl.3 a 4

8 Parti Unsain Bl.6 ac iau (YC)

Llwyfan y Maes - Offer Taro Bl 6 ac Iau

Llwyfan y Maes Unawd Gitar Bl 6 ac iau

99 Dawns Werin Bl.4 ac iau

161 Ymgom Bl.6 ac iau (D)

136 Llefaru Unigol Bl.3 a 4 (D)

41 Unawd Telyn Bl.6 ac iau

162 Cân Actol Bl.6 ac iau (D)

13 Ensemble Lleisiol Bl.6 ac iau (YCAd)

77 Unawd Cerdd Dant Bl.5 a 6

48 Parti Recorder Bl.6 ac iau

Cyflwyno Llywyddion Anrhydeddus yr Eisteddfod

112 Dawns Greadigol Bl.6 ac iau (YCAd)

125 Llefaru Unigol Bl.5 a 6

3 Unawd Bl.5 a 6

349 Cystadleuaeth Y Fedal Gyfansoddi dan 25 oed

102 Dawns Stepio Grwp Bl.6 ac iau

79 Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl.6 ac iau (YC)

44 Unawd Chwythbrennau Bl.6 ac iau

10 Côr Bl.6 ac iau (YC)

73 Band Roc a Phop Bl.6 ac iau

Gwobrwyo

147 Cân Actol Bl.6 ac iau