LLUNIAU LLWYFAN
Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed 2018
Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Gerallt Ar Grwydr

 

Gerallt Ar Grwydr

Dydd Mawrth ~ Tuesday

145 Cyflwyniad Dramatig Bl6 ac iau

123 Llefaru Unigol Bl 2 ac iau

45 Unawd Pres Bl.6 ac iau

1 Unawd Bl 2 ac iau

42 Unawd Llinynnol ac eithrio gitar Bl 6 ac iau

51 Grŵp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau

138 Grŵp Llefaru Bl 6 ac iau D

4 Deuawd Bl 6 ac iau

80 Parti Cerdd Dant Unsain Bl 6 ac iau D

126 Grŵp Llefaru Bl 6 ac iau

9 Parti Unsain Bl 6 ac iau YC

137 Llefaru Unigol Bl 5 a 6 D

12 Parti Deulais Bl 6 ac iau YC Ad

101 Dawns Werin Bl 6 ac iau YC Ad

75 Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau

144 Ymgom Bl 6 ac iau

36 Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl.6 ac iau

113 Dawns Aml Gyfrwng Bl 6 ac iau

78 Deuawd Cerdd Dant Bl6 ac iau

6 Parti Unsain Bl 6 ac iau D

81 Côr Cerdd Dant Bl 6 ac iau YC Ad

11 Côr Bl 6 ac iau YC Ysg dros 150