LLUNIAU LLWYFAN

Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a'r Fro 2019

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Cyngerdd Ieuenctid

Dydd Llun - Monday

50 Cerddorfa neu Band Bl.6 ac iau

Seremoni celf, dylunio a Thechnoleg

2 Unawd Bl.3 a 4

135 Llefaru Unigol Bl.2 ac iau (D)

76 Unawd Cerdd Dant Bl.3 a 4

49 Ensemble Offerynnol Bl.6 ac iau

46 Unawd Piano Bl.6 ac iau

124 Llefaru Unigol Bl.3 a 4

8 Parti Unsain Bl.6 ac iau (YC)

161 Ymgom Bl.6 ac iau (D)

99 Dawns Werin Bl.4 ac iau

136 Llefaru Unigol Bl.3 a 4 (D)

41 Unawd Telyn Bl.6 ac iau

162 Can Actol Bl.6 ac iau (D)

13 Ensemble Lleisiol Bl.6 ac iau (YCAd)

77 Unawd Cerdd Dant Bl.5 a 6

48 Parti Recorder Bl.6 ac iau

Cyflwyno Llywyddion

112 Dawns Greadigol Bl.6 ac iau (YCAd)

125 Llefaru Unigol Bl.5 a 6

3 Unawd Bl.5 a 6

44 Unawd Chwythbrennau Bl.6 ac iau

340 Cystadleuaeth Y Fedal Gyfansoddi dan 25 oed

102 Dawns Stepio Grwp Bl.6 ac iau

10 Côr Bl.6 ac iau (YC)

79 Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl.6 ac iau (YC)

148 Cân Actol YC Bl 6 ac iau Ysg dros 100